Când virtutea este mai presus de porunca regelui

Personajele feminine, deși destul de rar menționate în antichitate, au adesea un impact puternic asupra desfășurării evenimentelor, jucând un rol cheie în perpetuarea lor cronologică. Îmi place să văd cum virtutea și curajul lor, ambițiile și stima de sine au conturat istoria și au schimbat atât trecutul cât și prezentul.

Astăzi mă voi opri asupra unui personaj feminin menționat doar succint în Biblie, pe nume Vasti (cartea Estera). Citind articolul, veți înțelege de ce am ales să o dau pe ea ca exemplu de virtute, demnitate și feminitate în cel mai înalt grad.

Alteță regală

Numele „Vastiˮ înseamnă „femeie frumoasă.ˮ Biblia relatează în cartea Esterei, capitolul 1: „[...] pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit ... să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti, cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip.ˮ

Prin naștere, Vasti era o prințesă a Persiei, posedând pe lângă rangul ei nobil și o frumusețe inegalabilă. Cu toate că soțul ei stăpânea din India până în Etiopia peste o sută douăzeci și șapte de ținuturi, pentru împărăteasă respectul de sine și caracterul principial însemnau mai mult decât impresionanta putere a lui Xerxes. Ea a preferat să piardă întregul regat, decât să se dedea unei senzualități aproape obscene în fața invitaților beți ai regelui. Decât să accepte un standard scăzut al moralității, ea a acceptat dizgrația și alungarea de la curtea împăratului.

După o săptămână întreagă de festivități, unde vinul curgea din belșug, timp în care Ahașveroș și-a arătat toate bogățiile, își dorea acum să-și impresioneze invitații, prezentându-le pe cea mai frumoasă femeie din regatul său - regina Vasti. El nu îi dorea compania ei, ci îi solicita prezența pentru a arăta-o ca pe un exponat comesenilor lui beți.

Probabil că, dacă regele nu ar fi fost în stare de ebrietate, nu ar fi făcut niciodată o astfel de cerere. El știa foarte bine că femeile din Orient trăiesc în apartamente izolate și că cererea lui ar fi fost o insultă. Ca Vasti să apară la banchet, deși îmbrăcată în hainele împărătești și cu cununa regească pe cap, ar fi fost la fel de degradant cum ar fi pentru o femeie modernă să apară goală la o petrecere de bărbați. Ceea ce Ahașveroș a cerut reprezenta o renuțare la onoare și demnitate.

Femeia în antichitate

Plutarch menționează faptul că obiceiul unui rege persan era acela de a-și avea împărăteasa alături de el la un banchet, însă atunci când se aducea vin și se îmbătau, el își trimitea soția deoparte și i se aducea o concubină care avea un rang inferior. Pentru Vasti comanda regelui era revoltătoare și jignitoare. Doar el, regele, avea dreptul să o privească în maniera în care el dorea să îi lase pe toți invitații să o privească. Vasti era conștientă de repercusiunile alegerii ei dar, cu toate acestea, a rămas fermă în decizia ei. Atunci când porunca regelui sau a soțului vine în contrast cu legea morală a lui Dumnezeu, nicio femeie nu este chemată să își compromită valorile și conștiința.

* * * * *

Vasti rămâne un exemplu de demnitate, modestie și integritate demn de urmat. Este trist faptul că societatea noastră modernă acceptă astăzi atât de multe compromisuri și demnitatea femeii este de multe ori denigrată de ea însăși. Fii o împărăteasă a virtuții, iubește-te pe tine și nu te supune poruncii împăratului dacă ea vine în contradicție cu legea morală, cu legea virtuții.

Resurse:

1. www.biblegateway.com
2. Ellen G. White, Profeți și Regi, pag. 494, Casa de Editură Viață și Sănătate, București, 1998

notează articolul

Astăzi tu ești profesorul!

adaugă o părere