CURS - Introducere în filosofie

Introducere în filosofie: apropierea de filosofie, înțelegerea textului filosofic și utilitatea filosofiei pentru modul de viață

Filosofia este înțeleasă atât ca demers argumentativ, abstract, pur teoretic, util pentru înțelegerea modului de gândire în diverse situații de cunoaștere, cât și ca practică, în sensul comportării față de viață și lume în acord cu anumite principii etice, estetice și antropologice. Acest curs propune o clarificare a relației între cele două fațete ale filosofiei (occidentale) printr-o abordare neconvențională: în primul rând, este o introducere tematică, nu istorică; în al doilea rând, se vor folosi pentru exemplificare nu doar pasaje din texte filosofice, ci și elemente din experiența cotidiană a participanților sau elemente de cultură generală (de pildă, romane de Hermann Hesse); în fine, pe cât posibil, stilul va fi bazat pe interacțiune, nu pe prelegere. Scopul major al cursului, fiind doar o introducere în filosofie, este familiarizarea cu specificul textului filosofic, cu unele probleme fundamentale și cu raportul acestora față de viața umană. 

Curs I: Filosofia teoretică & filosofia practică

Primul curs are ca scop determinarea specificului reflecției filosofice, plecând de latextul filosofic, pentru a ajunge la dimensiunea practică, nontextuală, a filosofiei: cea etică. Astfel, se va discuta introductiv despre textul filosofic construit ca sistem sau ca eseu, despre discursul metafizic și despre raportul acestei laturi teoretice cu latura bazată pe experiență a filosofiei (filosofia ca mod de viață). 

Curs II: Despre abstract & concret în problematizările filosofice

O temă fundamentală a istoriei filosofiei este înțelegerea modului de existență al abstractțiunilor în cadrul lumii realeînțeleasă ca lume fizic-obiectualizabilă. De exemplu, ce fel de existență au speciile în natură, legile fizicii, normele sociale, opera de artă sau rețelele virtuale? În acelați context, se va discuta și despre raportul între viața contemplativă(orientată înspre universal și formal) și cea activă(orientată înspre acțiune și concret ). Se va „metaforiza” această a doua parte a cursului prin romanul Jocul cu mărgele de sticlăde Hemann Hesse. 

Curs III: Despre Logos(caracterul analitic & caracterul sintetic în filosofie)

Profesorii de filosofie sunt și profesori de logică. De ce? Care este raportul între logică și filosofare? În acest curs, plecând de la sensul originar al termenului „logică” (ca logos), vom discuta despre scriere și dialog în tradiția filosofică antică, ajungând la importanța atitudinii critice în iluminism și în contemporaneitate pentru autonomizarea intelectuală a omului, atitudine exprimată prin analiza argumentațiilor și prin putința formării unei viziuni sintetice proprii despre obiectele preocupărilor noastre. Ceea ce va ridica altă discuție: filosofia este „analiză logică a limbajului” (Cercul de la Viena) sau o modalitate de exprimare autentică a sinelui (existențialism)? 

Curs IV: Despre importanța limbii & experienței în filosofie

Acesta va fi un curs în care se vor unifica distincțiile și discuțiile precedente: pe de o parte, teoreticul, abstracțiile și analiza logică sunt toate dependente de limbă și de modul în care filosoful operează cu limba; pe de altă parte, practica, concretitudinea și viziunea sintetică sunt legate de interpretarea rolului experienței. Se va discuta despre distincția între limbă și limbaj, despre filosofia limbajului și se va încerca o aplicație a structurilor explicate pe parcursul cursurilor în interpretarea unei coregrafii. 

Curs V: Racapitulare & discuții

Ultima ședință de curs este dedicată reluării și aprofundării distincțiilor, conceptelor și textelor discutate. 

 

Stoicescu Andreea Cristina – Prezentare

Sunt licențiată în filosofie, cu o lucrare despre filosofia dansului, și am urmat un program de masterat în filosofia culturii, absolvit cu o disertație în care am încercat o abordare din perspectiva metafizicii procesualiste (whiteheadiene) a operei muzicale. În prezent sunt doctorandă a  facultății de filosofie în cadrul Universității din București, cu o lucrare în cotutelă interdisciplinară cu Universitatea Națională de Muzică din București, despre aplicații ale ontologiei contemporane la fenomenul muzical. Prin urmare, se poate observa interesul meu constant pentru abordarea filosofică a culturii, în care includ manifestările religioase, descoperirile științifice, realizările tehnice, creațiile artistice și formele de organizare socială, așadar tot ce este produs, abstract sau concret, de mintea și priceperea umană. Sunt pasionată mai ales de fenomenul artistic performativ (dans și muzică) fiindcă este, pentru mine, cel mai indicat și frumos mod prin care se poate exprima simbolic ontologicul (ființa). Autorii care m-au influențat cel mai mult până în acest moment sunt: Martin Heidegger, Alfred North Whitehead, Immanuel Kant, Charles Darwin, Rudolf von Laban, Constantin Noica și Hermann Hesse, alături de profesorii facultății de filosofie și de artiștii pe care am reușit să-i cunosc prin opera lor sau chiar personal. 

 

PREȚ CURS: 150 LEI ( 30 lei/ întâlnire)

Dacă ești student și dorești să urmezi cursul, o poți face în mod gratuit. Trebuie doar să ne trimiți o solicitare în acest sens pe adresa de e-mail: lounge@respiro.ro

 

Locuri disponibile: 6

înapoi la evenimente