Citindu-L pe buze pe Isus. Fiul lui Dumnezeu?

E puțin lucru să spunem că Isus a fost și rămâne o persoană controversată. Un simbol al credinței, un mit, un neînțeles, un revoluționar sau un filosof: sunt doar câteva dintre hainele pe care El le-a îmbrăcat în interpretările umane de-a lungul istoriei. De multe ori, societatea L-a remodelat după propriile interese și căutări, mai degrabă decât de a încerca să privească atent la ceea ce i-a fost dat.

O carte care își propune tocmai lucrul acesta, și anume să privească la Isus, pare o reală provocare. Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus, scrisă de profesorul catolic Brant Pitre, se înscrie în nișa încercărilor de a descoperi dacă Isus a fost doar un simplu profet sau vindecător evreu din secolul I ori dacă a fost într-adevăr Fiul lui Dumnezeu.

Esența cărții stă în întrebarea dacă El însuși s-a văzut pe Sine ca fiind mai mult decât un simplu om. Dacă El nu și-ar fi asumat niciodată titlul de Fiu al lui Dumnezeu, de Mesia, atunci am fi putut fi de acord că nu a fost El cel așteptat și am fi putut să ne îndreptăm atenția asupra altuia.

Metoda de lucru a lui Pitre este una interesantă și temeinică. Înainte de a da un răspuns, el își analizează sursele. Ne trimite să privim dovezile și să cântărim dacă Evangheliile, principalele surse despre viața și activitatea lui Isus, sunt scrise în preajma evenimentelor descrise sau mai târziu. În cazul în care ar fi scrise mai târziu, nu ar fi oare greu să recunoaștem mâna unui redactor sau editor care L-a transformat pe Isus dintr-un învățător în Fiul lui Dumnezeu?

Mai departe, după ce își așază bine temelia, autorul trece la analiza textului biblic, făcând un lucru inedit, și anume privind înapoi. Dacă Isus a spus despre Sine că este Fiul lui Dumnezeu, a spus-o în așa fel încât evreii din primul secol să Îl înțeleagă și să-L accepte. Din această analiză reies multe conexiuni cu evenimente și expresii consacrate din Vechiul Testament, care aveau o anumită greutate la vremea aceea. Isus și autorii Evangheliilor le-au folosit pentru a susține o idee pe care au înțeles-o, mai ales pentru că au simțit-o pe propria piele.

O astfel de carte oferă o perspectivă, nu un răspuns. Ceea ce mi-a plăcut a fost finalul ei, deși are un ușor iz de încheiere de predică (cumva de așteptat de la o carte cu o astfel de temă), fapt care subminează puțin aspectul academic al lucrării. Este vorba de ilustrarea căutării prin întâmplarea din Cezareea lui Filip. Aici, Isus este înconjurat de ucenicii Săi și le cere să facă o radiografie a impresiei pe care o creează asupra poporului de rând. La final însă, El pune o întrebare importantă: Dar voi cine ziceți că sunt? (Marcu 8:29). Este o întrebare la care fiecare dintre cei care citesc cartea lui Pitre ar trebui să se gândească, punând cap la cap informațiile primite, dar încercând să obțină și acel element menționat de către autor la finele cărții.

Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus este un volum de 280 de pagini, într-un format destul de mare, lăsând impresia unei lecturi rapide. Se remarcă de la început că este mai mult o carte de popularizare, o lucrare apologetică susținută cu date istorice concrete. Volumul nu este deci o lucrare de specialitate, ci se adresează publicului larg, putând trezi interesul pentru un studiu mai aprofundat asupra felului în care s-a format canonul nou-testamentar.

Din punctul de vedere al apelului la Biblie, cartea este accesibilă și chiar reușește să ofere o perspectivă proaspătă prin alăturarea unor pasaje care, în mod obișnuit, nu sunt folosite pentru a dezbate divinitatea lui Isus. Aici intervine probabil noutatea cărții, prin apelul la context și trecut pentru a explica felul în care Isus și-a proclamat divinitatea.

Avem deci de-a face cu o carte care merită citită pentru a înțelege personalitatea lui Isus prin intermediul gesturilor și reacțiilor surprinse de către ucenicii Săi și care au rămas notate pe paginile Evangheliilor. Deși personalitatea Sa nu este centrală, accentul fiind pus pe demonstrația propusă de autor, în cele din urmă veți înțelege care este farmecul acestui Personaj și, poate că data viitoare când veți citi Evangheliile, veți fi mult mai atenți la detaliile revelatoare.

Cartea a fost publicată de Editura Humanitas în 2017, fiind tradusă din limba engleză de Tatiana Niculescu. Autorul, Brant Pitre (n. 1975), predă un curs despre Biblie la Seminarul Notre Dame din New Orleans, SUA, iar teza lui de doctorat a avut ca subiect legătura dintre Noul Testament și iudaismul antic. Dintre cărțile scrise de el, Editura Humanitas a publicat anterior și Misterul Cinei de pe urmă: Isus și rădăcinile iudaice ale euharistiei.