Marius Baltă

21 ianuarie Marius Baltă

Pildele lui Solomon – izvor de înţelepciune

Între personalitățile Vechiului Testament, Regele Solomon deține un loc de cinste. Rămas în istorie drept unul dintre cei mai înțelepți muritori, Solomon a condus timp de patruzeci...

21 ianuarie Marius Baltă

Ecclesiastul, sau cum să dobândim serenitatea

Ar fi potrivit ca la început de an să ne oprim o clipă din agitația cotidiană şi să cugetăm mai atent la noi înșine. Anii se scurg rând pe rând, timpul ne devorează fiecare...

11 decembrie Marius Baltă

Oameni care au schimbat faţa lumii: Socrate, Buddha, Confucius şi Hristos

Din fericire, istoria umanităţii nu este populată numai de prădători şi fiare diforme cu chip uman, de fiinţe ce au răspândit în jurul lor răul în stare pură, de criminali purtători...

10 decembrie Marius Baltă

Estetică şi filosofie – Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer este cel care a făcut un titlu de glorie din revolta împotriva idealismului hegelian, a teologiilor tradiţionale și a filosofiilor pozitiviste, fiind într-un continuu...

6 decembrie Marius Baltă

Din istoria apariţiei scrisului în lumea antică

Cartea este una dintre puţinele binecuvântări durabile de care se poate bucura omul de-a lungul vieţii. În noianul nesfârşitelor frământări efemere care tulbură zilnic...

6 decembrie Marius Baltă

Esop. Fabule şi delicateţuri

Esop a fost unul dintre cei mai iubiţi înţelepţi ai Greciei antice datorită descoperirii unei metode mai puţin obişnuite de a transmite înţelepciunea, o metodă care includea atât...