Marius Baltă

Marius Baltă

Reprezentări ale divinităților în poemele homerice și în opera lui Hesiod (II)

Am vorbit în prima parte a acestui articol despre originea zeilor greci, așa cum este prezentată în operele unor mari scriitori ai Antichității. Să vedem acum care sunt principalele figuri...

Marius Baltă

Reprezentări ale divinităților în poemele homerice și în opera lui Hesiod (I)

Structura politeistă a panteonului grec este o formă de religie care presupune existența concomitentă a mai multor zei. Fiecare zeu are un nume, o funcție, o anumită putere, care reflectă o ierarhie...

Marius Baltă

Cinci mari poeți ai Greciei antice (II)

După ce vi i-am prezentat, în prima parte a acestui articol, pe Homer și Hesiod, îi introduc aici pe ceilalți trei mari poeți ai Greciei antice. 3. Eschil. Este primul dintre cei trei...

Marius Baltă

Cinci mari poeți ai Greciei antice (I)

Marile tradiții ale culturii universale păstrează un uriaș patrimoniu ce reprezintă sursa inepuizabilă a spiritualității umanității, ținând laolaltă, într-o unitate profundă, diversitatea...

Marius Baltă

Patru mari curente de gândire ale Antichității (II)

Cel de-al treilea curent de gândire ce a marcat istoria gândirii europene a fost epicureismul. Principalii reprezentanți ai epicureismului sunt Epicur și Lucrețiu. Asemenea lui Platon și...

Marius Baltă

Primul poet al limbii române: Mitropolitul Dosoftei

În Evul Mediu românesc apar mai multe compoziții poetice scrise în diferite limbi străine (greacă, latină, slavonă, italiană etc.), fapt ce nu ne îndreptățește să le catalogăm...